Opbygning af forløbet

Vi indleder forløbet med at afklare din lederprofil og dit personlige udviklingsfelt gennem test og dybdeinterview. Fokus er især på dig som kommunikerende leder. Derefter følger tre intensive kursusdage, hvor du arbejder med din mundtlige kommunikation. Mellem kursusdagene gennemfører du et kommunikationsprojekt i din egen organisation. Gennem hele forløbet har du egen coach og mulighed for faglig sparring fra underviserne for at sikre at din læring bliver til konkrete resultater.
Inden første kursusdag: 
Lederprofil og dybdeinterview:
Mercuri Urvals personligheds- og færdighedstest er et hypoteseværktøj til afdækning af lederens personlige kompetenceprofil.
Testen består af tre elementer:
  • Personlighedstest, hvor du ved at vælge mellem et begrænset antal svar giver et billede af dig selv.
  • Sproglig og analytisk test, der måler dine præstationer inden for specifikke områder som talbehandling og sprog. 
  • Oplysningsskema, hvor du giver oplysninger om personlige forhold som baggrund og uddannelse.
Mercuri Urval analyserer informationerne fra disse tre typer værktøjer og danner hypoteser om din personlighed. Hypoteserne er grundlaget for et opfølgende dybdeinterview.
Dybdeinterviewet forestås af Evald Eriksen og Marie Stegger fra Mercuri Urval på baggrund af ovenstående.
Gennem dialog omkring din baggrund, arbejdsliv og øvrige livsstil be- eller afkræfter vi hypoteserne om din lederprofil. Formålet er at opnå en nuanceret forståelse af din lederprofil.
Dybdeinterviewet afrundes med feedback om Mercuri Urvals beskrivelse af dig i relation til lederrollen, herunder ledelsesdimensionerne:
  • Målsættende ledelse
  • Problemløsende ledelse
  • Samspillende ledelse
Specifikt stiller vi skarpt på Ledelseskommunikation og dit personlige udviklingsfelt. Endelig opstiller vi i samarbejde et specifikt kommunikationsprojekt, som du gennem forløbet arbejder med i din egen organisation.
Efter dybdeinterviewet sammenfatter Mercuri Urval feedbacken i en skriftlig ledervurdering 

Første kursusdag – 1. november på Aarhus Teater:
Ledelseskommunikation
Vi starter dagen med den gode ledelseskommunikation, hvor vi møder en kendt leder fra det danske erhvervsliv. Resten af dagen har fokus på det talte sprog – ved sprogforsker Michael Ejstrup og skuespiller Eva.
Retorikkens virkemidler
Forberedelse af mundtlige præsentationer foregår ofte ved computeren. Vi bruger skriftsproget til at formulere vores tanker og laver evt. flotte PowerPoint-præsentationer, der kommer til at styre vores oplæg. Men skriftsprogets autoritet hjælper ikke med at få budskabet igennem til dit publikum, for selv om begge dele er dansk er der stor forskel på, hvordan vi formulerer et budskab i skrift og i tale. Og budskabet er meget centralt fordi publikum lytter ikke til ordene, men til det du gerne vil sige.
Når vi skal sandsynliggøre noget og overbevise andre om et synspunkt, er det ikke nok at tale til deres fornuft alene. Folk skal også have en emotionel forståelse. Det er det, retorik handler om – vi skal i vores argumentation bruge tre appelformer: Logos (der er en appel til fornuften, som får det, du siger, til at virke logisk) og patos og etos (der begge er appeller til følelserne). Patos handler om, at du skal fremkalde følelser hos dine tilhørere. Etos handler om, at dine tilhørere skal fatte tillid til dig og dine ord.
Personlig fremtræden
I samarbejde med en skuespiller fra Århus Teater arbejder vi om eftermiddagen med den personlige præsentation.
Gennem øvelser arbejder du med at fokusere på meningen i dit budskab og skabe en fortælling. Undervejs vil du tale til dit publikum – deltagere på holdet – og få feedback på din optræden.
Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussion og øvelser. Læringsprincippet er ”learning by doing”, og du bliver kastet ud i en række præsentationsøvelser. Du får indblik i skuespillerens værktøjskasse, men det er din optræden, der er i fokus.
Middag og teaterforestilling

Mellem første og anden kursusdag:
Individuel coaching: 
Du bliver tilknyttet en personlig coach i gennem hele forløbet. Mellem kursusdagene mødes du med din coach for at sikre at læringen fra kursusdagene bliver til konkrete resultater hjemme i organisationen. I coachingen tager vi udgangspunkt i det definerede kommunikationsprojekt og din lederprofil, så du under hele forløbet arbejder med at opdage, uddybe og bygge videre på dine naturlige styrker som kommunikator i relation til din ledelsesmæssige opgave.

Anden kursusdag – 22. november på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus
På anden kursusdag arbejder vi med:
  • at forstå, hvordan du beskærer dit budskab via journalistiske værktøjer
  • at gå fra kompliceret forretningssprog til klar tale
  • træning i at aflevere dit budskab i TV og radiostudie
  • træning i interviewsituationer
Det er vigtigere end nogensinde at aflevere et klart og forståeligt budskab som topleder.
Hvadenten du skal kommunikere virksomhedens nye strategi internt, eller du skal interviewes af kritiske journalister, så er det klare budskab centralt.
På dag 2 arbejder vi med at gøre din kommunikation præcis og nærværende. Du kommer i spotlightet i vores TV studier, hvor din kommunikation bliver testet af trænede journalister.
Det hele optages og du får feedback på din præstation af både de øvrige deltagere og undervisere.


Mellem anden og tredje kursusdag:
Individuel coaching
Vi arbejder videre med dit personlige udviklingsprojekt og afprøver nye færdigheder fra kursusdagene.

Tredje kursusdag – 13. december på Aarhus Teater
Hvordan kommer man ud over scenekanten med sit budskab ?
Eftermiddagen på Aarhus Teater tager udgangspunkt i grundlæggende kommunikationsprincipper med målet at træne din evne til personlig kommunikation. Undervisningen baserer sig på den enkelte leders personlige egenskaber, og du bliver kastet ud i en række præsentationsøvelser, hvor du bliver coachet af skuespiller Eva Maria Zacho Ruby. Undervisningen benytter sig af skuespillerens fagredskaber, men det er din optræden, der er i fokus.
Det personlige udviklingsfelt:
Som afrunding af det samlede forløb har hver enkelt deltager lejlighed til at præsentere elementer fra sit personlige udviklingsforløb og kommunikationsprojekt. I kan her reflektere over og berette om succesoplevelser såvel som vanskeligheder og dårlige oplevelser. På baggrund af præsentationen bidrager de øvrige deltagere med inspiration, feedback eller refleksioner over, hvilke råd og associationer de har fra deres eget forløb og kommunikationsprojekt.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

"Fordi du stiller krav til kommunikation"

Lej en kommunikationsmedarbejder

B2B