Indlæg

Viser indlæg fra oktober, 2017

Filosofien bag Human solutions

Human solutions bygger på forståelsen af, at enhver udvikling, i såvel mennesket som i organisationen, sker gennem udvikling af den enkelte person.

En virksomhed er mere end organisation og materiel.

En virksomhed er en levende organisme, der består af medarbejdere, som hver især bidrager med sin arbejdskraft og energi til virksomheden. Kvaliteten er afhængig af den følelsesmæssige og tankemæssige tilstand hos den enkelte medarbejder, og hans eller hendes evne til at kommunikere frit og ubesværet.

Som leder er det vigtigt at have fokus på den samlede arbejdskraft og energimasse for at have fuld kontakt med virksomhedens effektivitet - og kontakt med hvordan virksomheden udvikler sig. I virkeligheden er det enkelt at skabe en attraktiv og profitabel virksomhed.

Harmonisk vækst og balance gennem ledelse og medarbejderudvikling

Vi kan tilbyde:
Harmonisk vækst og balance gennem ledelse og medarbejderudvikling.
En virksomhedsudvikling i samarbejde med Human solutions kan sikre virksomheden:

• Trivsel på jobbet, som skaber positiv synergieffekt
• Frigørelse af skjulte ressourcer hos ledelsen og medarbejderne - som kan lede til større produktivitet
• Medarbejdere med højere livskvalitet og et større engagement
• En åben kultur og dermed en lettere løsning af eventuelle kommende problemstillinger.

Human solutions analyser, udviklingsteorier og undervisningsform er baseret på over 15 års praktisk arbejde med at undervise og rådgive mennesker og virksomheder i at udvikle sig, via deres intuitive evner.

Målret din virksomhedsudvikling i samarbejde med Human solutions ved at forøge forståelsen hos medarbejderne og ledelsen. Via selvindsigt og forståelse skabes en positiv synergieffekt og tryghed i forandringen.

Positionserkendelse er en analyseform, som Human solutions har udviklet, i forbindelse med deres brug af deres psyki…

Teknikordbog

Accesstid:
Bruges som regel som mål for hastighed på computeres harddiske. Det er den tid det tager at hente data fra en lagringsenhed. 
ADSL:Forkortelse for Asymmetric Digital Subscriber Line (Asymmetrisk digital abonnement forbindelse). Den mest anvendte type højhastighedsinternet i dag. Det asymetriske ligger i at den hastighed man sender med er lavere end den man modtager data med.
Relaterede emner: HDSL, VDSL, xDSL
Aktiv enhed:En enhed i et net, som kun fungerer når den er tilsluttet strøm. Det er typisk forstærkere af forskellig art. Ampere:
Ofte forkortet A, er et udtryk for en støms styrke.  Amplifier:
Et engelsk ord for en forstærker Amplityde:Er et mål for størrelsen på en udsving Analog:Analog betyder "svarende til " eller "i lighed med". Analog lydgengivelse er f.eks. En traditionel LP-plade, hvor en pick-up opfanger en "lydbølge" på en plade og sender denne bølge frem til en forstærker, som videresender til højtaleren. Den lydbølge der sendes ud på høj…

B2B

B2B – 2.2 none” (Business-to-business – second-to-none)

Godt købmandskab på Internet
Nyt e-handelssystem skal integrere den nyeste forskning indenfor design og brug af multimedier på Internet med avanceret brug af computerstyrede salgs- og logistiksystemer

Nordjysk fyrtårnsprojektAM Production Multimedia har i samarbejde med en række nordjyske partnere, fået midler fra Det Digitale Nordjylland til at etablere et nordjysk IT-selskab med kompetence indenfor elektronisk handel mellem virksomheder. Selskabet skal udvikle et kommercielt og multimedieintegreret softwareprodukt og har som målsætning, at softwareproduktet tages i anvendelse af mindst én erhvervsvirksomhed under projektets forløb.

Aktuelt fokus på e-handelUdbredelsen af Internet er i rivende udvikling. Stort set alle virksomheder er i dag forbundet via Internet. Det giver nye muligheder for kommunikation og samarbejde mellem virksomheder og deres kunder. Handel mellem leverandør og kunde over Internet – e-handel som det kaldes i d…

Alle med interesse for produktion af fødevarer får nu et mødested.

Alle med interesse for produktion af fødevarer får nu et mødested.

Projektets formål er nemlig at udvikle en markedsplads på Internettet for vidensdeling inden for landbruget. Det vil sige et sted, hvor landmænd kan udveksle erfaringer med hinanden samt diskutere nye idéer og arbejdsmetoder og samarbejde i projektgrupper. Foruden praktiske landmænd er rådgivere og forskere medlemmer af projektgrupperne. Det vil sikre, at den nyeste viden hele tiden er let tilgængelig for landmændene, og at rådgivere og forskere er ajourført med hensyn til aktuelle spørgsmål og problemstillinger, som kræver stillingtagen og grundigere undersøgelser. 

Markedspladsen er et virtuelt alternativ til etablerede erfa-grupper. Den er et forum for samarbejde om nye aktiviteter i virtuelle projektgrupper og for en åben debat på nettet. Markedspladsen vil knytte de ekspertiser, som AgroForum har inden for kompetenceudvikling sammen med Landbocenter Aars rådgivningstjeneste, bl.a. ved at kunne koble sig på AgroForum…
Den seneste voksen- og efteruddannelsesreform
Den seneste voksen- og efteruddannelsesreform, der skal implementeres, indeholder en række forventninger om, hvordan erhvervsskoler bedre kan bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken. 
Blandt nøgleordene kan nævnes forventninger om en højere grad af rummelighed gennem en forenklet struktur og større fleksibilitet i tilrettelæggelse af efteruddannelse. 

Målet med projektet er, at udvikle nye læringsformer og IT-baseret undervisning for deltagere, der ønsker at udvikle deres kompetencer inden for brancheområdet Hydraulik- og styringsteknik. 

Projektforløbet

Til visitering udvikles der multimedieværktøjer, som skal afdække kompetencer og dermed også hvilke behov for opkvalificering den enkelte har. Ud fra denne analyse beskrives en individuel uddannelsesplan for den enkelte kursist. 

Udvikle og afprøve hydrauliske multimedieprogrammer, der indgår i nye læringsformer ved at gå fra undervisning til læring, …