Den seneste voksen- og efteruddannelsesreform


Den seneste voksen- og efteruddannelsesreform, der skal implementeres, indeholder en række forventninger om, hvordan erhvervsskoler bedre kan bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken. 
Blandt nøgleordene kan nævnes forventninger om en højere grad af rummelighed gennem en forenklet struktur og større fleksibilitet i tilrettelæggelse af efteruddannelse. 

Målet med projektet er, at udvikle nye læringsformer og IT-baseret undervisning for deltagere, der ønsker at udvikle deres kompetencer inden for brancheområdet Hydraulik- og styringsteknik. 

ProjektforløbetTil visitering udvikles der multimedieværktøjer, som skal afdække kompetencer og dermed også hvilke behov for opkvalificering den enkelte har. Ud fra denne analyse beskrives en individuel uddannelsesplan for den enkelte kursist. 

Udvikle og afprøve hydrauliske multimedieprogrammer, der indgår i nye læringsformer ved at gå fra undervisning til læring, hvor fokus i læreprocessen flyttes fra læreren som formidler til deltageren som ansvarlig for egen læring. 

Multimedierne skal være interaktive med mulighed for selv at vælge i det elektroniske kompendium, som kan indeholde komponenter, diagrammer samt opgaver og derved vil være særdeles velegnet til selvstudium.

Dette projekts sigte er at undersøge, om en anvendelse af VR-teknologien (Virtual Reality) i undervisningen er hensigtsmæssig. Ved anvendelse af VR-teknologien er det muligt at gøre ”de usynlige ting” synlige i en kompliceret hydraulik komponent.

Efter ønske skal deltagerne kunne tilegne sig de teoretiske dele af stoffet der er behov for ved internetbaseret fjernundervisning 

Med hensyn til at tilgodese deltagernes og virksomhedernes ønske om at tilpasse fastlagte plankurser, vil vi i forsøgsperioden afprøve fleksible muligheder for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der er tilpasset den enkelte deltagers uddannelsesbehov og tidsperiode, så det passer ind i firmaets planlægning. 

De nye læringsformer og den IT baserede undervisning afprøves og evalueres ved afvikling af forsøgsuddannelser.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

"Fordi du stiller krav til kommunikation"

Lej en kommunikationsmedarbejder

B2B