Indlæg

Viser indlæg fra september, 2017

Coaching

Coaching
Har jeres sælgere svært ved at lukke salg eller får de mange afvisninger?Har I svært ved at få "hul igennem"?Har I et stort emnespild?Oplever I vanskeligheder ved at fastholde kadence og motivation?

Supplement Selv om I engagerer en ekstern partner til at få jer ud over stepperne, er det ofte også stadig nødvendigt at ruste egne medarbejdere til til at tænke salg anderledes og forbedre deres kompetencer.
I ringer og ringer - og får nej og nej Jeres sælgere synker længere og længere ned i stolen - deres motivation og selvtillid daler - det begynder at smitte af på indsats og på resultaterne - evnen til at lukke.
Det handler om at skabe kontakt og dialog Lær at blive en relevant kontakt at tale med for dem, du ringer til, dem du afholder møde med, og dem, du skal følge op på. Alt hænger sammen - lær at tage kvalitativt afsæt i de møder, som Holm Marketing leverer til jer.

Sparringspartner Brand Marketing giver jer sparring i forhold til at løse jeres salgsopgaver bedst mul…

Briefing

Hvem er vi - hvad vil I - hvad kan jeg gøre for jer?

Forventningsafstemning På briefingen afstemmes også den foreløbige forventning om resultater i forhold til emnemasse, produkt og den tid I ønsker, at opgaven skal forløbe over. I modtager en realistisk forventningsvurdering - dvs. at ingen opgave bliver "oversolgt" i det vi så overskrider kvalitetskravene. Jo mere I lægger over i mine hænder - jo større mulighed får I for succés. Vi skal være i øjenhøjde, før jeg går i gang.
Vi skal desuden tale om jeres ønsker i forhold til afrapportering, samt gensidige krav.
Opgavestyring Efter briefingen på mødeopfølgning får I et foreløbigt estimat, som I skal godkende, før opgaven startes. Måske har I allerede udarbejdet et selv, så kigger vi på det sammen. Det foreløbige estimat vil med absolut sikkerhed blive justeret løbende. Det er ikke muligt at ramme 100% rigtigt - og det er ikke muligt at skabe en fast dialog, som virker på alle emner. I får gavn af min erfaring i forhold til at til…

Metode

Dårlig markedskontakt skader jeres image - Vælg en partner, som beskytter og opbygger jeres image i markedet
Professionel emnevurdering, omhyggelig behovsafdækning, timing af dialog Rettidighed Dataindsamling Det er nøgle elementer, som skaber basis for:
Relationsopbygning
Der arbejdes på en fastholdelse af dialogen med attraktive emner i forhold til jeres ydelser, i en relationsopbygning, som undervejs føjer ny kvalitet til dataindsamling, der igen styrker dialogen og giver meget stærke mødeaccepter i den sidste ende.

Kvalitet, ikke kvantitet
For jer er 40 - 80 møder i måneden, som giver mere end 60% afsætning nu, og mulighed for afsætning på opfølgning, mange penge værd. De er mere værd end 100 sjuskede møder, som kræver en masse ekstra ressourcer af jer ift. vurdering, afdækning, genkontakt og risikoen for dårlige møder, aflysninger, misforståelser og spild af tid og penge for alle.


Et levende marked
Da det er et levende marked, der bliver kontaktet i løbet af en opgaves løsning, bliver meto…

Kompetencer

Alt hvad der ligger indenfor dialogføring, indvendingsbehandling og håndtering af forskellige kundeprofiler ligger dybt indarbejdet. Ligeledes stemmeføring, pauser, variationer, dialogstyring. Stille de rette spørgsmål som lige dele dialogstyring og afdækning.

At sige det rigtige for at få den rigtige information - Spørgsmål som dialogstyring - At lytte efter de egentlige svar
Jeg spørger og lytter til svaret. Det der ikke bliver sagt, eller besvaret, spørger jeg mere ind til, Derefter bruges kundens respons som afsæt til dialogteknik. Jo mere det er kunden, der taler, jo flere informationer får jeg, som kan bruges til kvalitativ luk. Her arbejdes der for at tale MED kunden, ikke til kunden, ned til kunden eller forbi kunden. Lyder det indelysende? Det kræver træning, erfaring og disciplin at gennemføre en kundedialog uden at falde i minimum én af de 3 gængse fælder, som de fleste sælgere begår. Det giver emnespild og dårlige luk af dialogen, hvor der ikke opnås en gennemprøvet kundeacc…

Opbygning af forløbet

Vi indleder forløbet med at afklare din lederprofil og dit personlige udviklingsfelt gennem test og dybdeinterview. Fokus er især på dig som kommunikerende leder. Derefter følger tre intensive kursusdage, hvor du arbejder med din mundtlige kommunikation. Mellem kursusdagene gennemfører du et kommunikationsprojekt i din egen organisation. Gennem hele forløbet har du egen coach og mulighed for faglig sparring fra underviserne for at sikre at din læring bliver til konkrete resultater. Inden første kursusdag:  Lederprofil og dybdeinterview:
Mercuri Urvals personligheds- og færdighedstest er et hypoteseværktøj til afdækning af lederens personlige kompetenceprofil. Testen består af tre elementer: Personlighedstest, hvor du ved at vælge mellem et begrænset antal svar giver et billede af dig selv.Sproglig og analytisk test, der måler dine præstationer inden for specifikke områder som talbehandling og sprog. Oplysningsskema, hvor du giver oplysninger om personlige forhold som baggrund og uddannels…

Kommunikation for topledere

Lær at brænde igennem og skabe følgeskab
Som topleder skal du være klar og overbevisende i dit udtryk, når du skal sælge dit budskab, skabe følgeskab eller interviewes af en journalist. Det handler om at finde ind til kernen i dit budskab, vælge de rigtige ord og sende troværdige signaler. Forløbet henvender sig til dig, der er parat til at investere noget af dig selv og overskride grænser for at blive bedre til at brænde igennem. Vi har sammensat et forløb, der går tæt på og tager fat om dine kommunikative styrker og udfordringer i et fortroligt læringsrum med andre topledere. Gennem forløbet får du indsigt i din personlige kommunikationsstilformuleret et udviklingsfelt ud fra din lederprofil og et dybdeinterviewviden om talesprog og retoriske virkemidlerværktøjer til at håndtere krævende kommunikationsopgaver i praksisforankret dit personlige udtryk i din formidlingfærdigheder i at kommunikere gennem visuelle medierindividuel sparring og opfølgning på dit kommunikationsprojektkonkrete …