Kompetencer

Alt hvad der ligger indenfor dialogføring, indvendingsbehandling og håndtering af forskellige kundeprofiler ligger dybt indarbejdet. Ligeledes stemmeføring, pauser, variationer, dialogstyring. Stille de rette spørgsmål som lige dele dialogstyring og afdækning.

At sige det rigtige for at få den rigtige information - Spørgsmål som dialogstyring - At lytte efter de egentlige svar
Jeg spørger og lytter til svaret. Det der ikke bliver sagt, eller besvaret, spørger jeg mere ind til, Derefter bruges kundens respons som afsæt til dialogteknik. Jo mere det er kunden, der taler, jo flere informationer får jeg, som kan bruges til kvalitativ luk. Her arbejdes der for at tale MED kunden, ikke til kunden, ned til kunden eller forbi kunden. Lyder det indelysende? Det kræver træning, erfaring og disciplin at gennemføre en kundedialog uden at falde i minimum én af de 3 gængse fælder, som de fleste sælgere begår. Det giver emnespild og dårlige luk af dialogen, hvor der ikke opnås en gennemprøvet kundeaccept. Ved at benytte Holm Marketing opnår I solide kundeaccepter.

Kendskab til dansk erhvervsliv, selskaber, brancher, markeder
Hvem er ejet af hvem? Hvem kan tage beslutninger selv? Hvem sælger til hvem og hvilke behov skaber det? Brug min viden og gå den direkte vej til kompetente beslutningstagere.

Indsats
I kan forvente cirka 100 til 200 telefonopkald pr. dag på jeres emner afhængig af opgaven, som bliver bearbejdet professionelt ud fra de rammer, vi aftaler på briefingen. Tungere erhvervsopgaver med flere, længere dialoger betyder naturligvis færre opkald, men udbyttet er også desto større i den sidste ende. I perioder med indkøring af ny pipeline er det ikke ualmindeligt, at antallet af opkald overstiger 250 om dagen. Prisen er den samme, og er afhængig af den samlede kvalitative indsats, som kræver noget forskelligt i forskellige stadier af processen.

Udarbejdelse af materiale
I kan med fordel lade mig udarbejde materiale, så som standard mails eksempelvis, som en del af opgaveløsningen. Materialet vil blive justeret i takt med, at opgaven skrider frem og en yderligere afdækning finder sted.

Dialogtræning, coahing, vurdering af jeres sælgere
Det kræver viden, kundskaber og mod at lave kvalitetsbaseret salgsarbejde. I stedet for at lade salgsmål og økonomisk styret ledelse præge jeres kundedialoger, - kan I lære at vende salgarbejdet om til at være båret af kvalitet. Processen kræver tid. Men I skaber en forretning, som er solid og bæredygtig. I vil øge jeres kundetilgang på blivende kunder. Kunderne i netop jeres marked vil lære at vælge jer. Jeres sælgere kan lære det.
Kompetencer
  • Mødebooking
  • Salg
  • Markedsafdækning
  • Kundebaseopdatering
  • Avanceret pipeline styring
  • Coaching baseret på DISC og egne dialog redskaber
  • Har du en www, er der også mulighed for at hente tilbud ind på CMS opgaver

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

"Fordi du stiller krav til kommunikation"

Lej en kommunikationsmedarbejder

B2B