Alle med interesse for produktion af fødevarer får nu et mødested.


Alle med interesse for produktion af fødevarer får nu et mødested.Projektets formål er nemlig at udvikle en markedsplads på Internettet for vidensdeling inden for landbruget. Det vil sige et sted, hvor landmænd kan udveksle erfaringer med hinanden samt diskutere nye idéer og arbejdsmetoder og samarbejde i projektgrupper. Foruden praktiske landmænd er rådgivere og forskere medlemmer af projektgrupperne. Det vil sikre, at den nyeste viden hele tiden er let tilgængelig for landmændene, og at rådgivere og forskere er ajourført med hensyn til aktuelle spørgsmål og problemstillinger, som kræver stillingtagen og grundigere undersøgelser. 

Markedspladsen er et virtuelt alternativ til etablerede erfa-grupper. Den er et forum for samarbejde om nye aktiviteter i virtuelle projektgrupper og for en åben debat på nettet. Markedspladsen vil knytte de ekspertiser, som AgroForum har inden for kompetenceudvikling sammen med Landbocenter Aars rådgivningstjeneste, bl.a. ved at kunne koble sig på AgroForums arbejde med at indrage det virtuelle landbrug i undervisningen.

Målet er at udvikle en virtuel markedsplads hvor:

-landmænd mødes med hinanden i erfa-grupper
-landmænd mødes med rådgivere og forskere i projektgrupper 
-landmænd mødes bredt med alle interessenter, fx forbrugere og interesseorganisationer i det åbne debatforum. Hermed bliver der mulighed for en hurtig og direkte vidensudveksling mellem de relevante parter om hvilket som helst emne, der ønskes belyst. Samtidig med at helt nye emner nemt kan bringes til diskussion i en større kreds og være med til at initiere eller fremskynde udvikling af ny viden og kompetencer.

Målgruppe

Målgruppen er landmænd i første omgang i Vesthimmerland men på sigt i hele landet. I takt med at konceptet bliver mere udbredt, vil der blive taget initiativ til at gøre det internationalt først og fremmest via det net af kontakter, som og dets samarbejdspartnere allerede har etableret. 

Baggrund

Landbruget er på mange måder inde i en kraftig udvikling. Det medfører en række ændringer, bl.a. at produktionen effektiviseres, og at bedrifterne bliver større. Samtidig skal der ske tilpasning til stadig større krav om miljøhensyn og til forbrugernes ønsker med hensyn til viden om de produktionsmetoder, der anvendes ved fremstilling af fødevarerne. Det stiller igen større krav til kompetenceudvikling inden for landbruget med hensyn til faglige såvel som personlige og almene kompetencer.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

"Fordi du stiller krav til kommunikation"

Lej en kommunikationsmedarbejder

B2B